logo Arek Kempka

organizujemy sesje zdjęciowe fotografia, stylizacja, postprodukcja

EN

Arek Kempka, fotograf,
+48 601 677 080,
arek@kempka.pl

Reprezentowany przez:

HISZPANIA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA
Sam Abousamra, Plugged Mgmt, +34 672 045 924,
www.pluggedproduction.com

  slajd